QOŞQULARIN VƏ YARIMQOŞQULARIN GƏTİRİLMƏSİ

Bütün MDB ölkələri ərazisi üzrə.

NƏ VAXT Kİ, ÖZ GÜCÜNÜZ İLƏ QOŞMANI ÇATDIRMAQ ƏLVERİŞSİZDİR

Bəzən nəqliyyat şirkətləri dartıcıdan ayrı olaraq qoşqu və ya yarımqoşqu almağa ehtiyac duyurlar.

Bununla əlaqədar əldə edilmiş texnikanın çatdırılması məsələsi meydana çıxır. Əlbəttə ki, nəqliyyat şirkəti yeni texnikanın çatdırılması üçün öz dartıcısını göndərə bilər, lakin bu heç də həmişə iqtisadi cəhətdən sərfəli olmur, belə ki, çatdırma məsrəflərindən başqa şirkət nəqliyyatın əsas fəaliyyət növündən yayınması ilə əlaqədar əldən çıxmış gəlir şəklində əlavə ziyan çəkir.

TEXAVTO Şirkətlər Qrupu bütün MDB ərazisində qoşqu və yarımqoşquların çatdırılmasının təşkili üzrə xidmətlər göstərir.

BİZ QOŞQU TEXNİKASININ ÇATDIRILMASI ÜZRƏ AŞAĞIDAKI ÜSULLARINI TƏKLİF EDİRİK:

Avtoqatar tərkibində öz gedişi ilə

Daşıyıcının avtomobillərinə yükləmə yolu ilə

Birləşdirilmiş

yükləmə yolu ilə bir-birinin üstünə yerləşdirməklə eyni zamanda iki qoşma texnikasının daşınması halında istifadə olunur

Sorğu göndərmək