Öz ýörişi (herekedi) bilen ýük awtomobillerini sürüp eltmek

Transportirlemegiň bu görnüşiniň esasy artykmaçlygy pes nyrhlylygy (bahalylygy) we gysga möhletliligi bolup durýar.

Russiýa boýunça sürüp äkitmek

Biz Russiýa Federasiýasynyň tutuş çäkleri boýunça islendik şähere tehnikany sürüp eltmek bilen iş salyşýarys

Awtobuslary sürüp eltmek

Biz RF-niň we GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça awtobuslary sürüp eltmekligi amala aşyrýarys.

Öz ýörişi (herekedi) bilen ýörite tehnikany sürüp eltmek

Transportilemegiň bar bolan hemme usullaryndan irigabaraly ulag serişdelerini öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekligiň iň bir giňden ýaýran we tygşytly görnüşidir.

Trallarda we ýewrofuralarda tehnikany daşamak

Ýörite ýük awtoulagyny daşaýja 2-3 sany uly bolmadyk ýük maşyny girýär we olary ýükleme usuly daşamaklyk öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekden has amatlydyr.

Tirkegleri we ýarymtirkegleri sürüp eltmek

Biz RF-niň we GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça tirkegleri we ýarymtirkegleri  sürüp eltmekligi amala aşyrýarys.